endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +49 331 900 849 99 [email protected]

Termeni si Conditii

ATENȚIE: Această notificare legală se aplică întregului conținut al site-ului web www.osabus.ro și oricărei comunicări prin e-mail sau web-mail între noi și dumneavoastră. Înainte de a utiliza OsaBus.ro sau de a comunica prin canalele sale oficiale ([email protected]), vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni. Prin utilizarea OsaBus.ro, indicați acceptarea acestor termeni. Dacă nu acceptați acești termeni, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea OsaBus.ro.

Această notificare este furnizată de Osa Travel Management B.V., cu sediul la John M. Keynesplein 10, 1066EP, Amsterdam, Olanda. Suntem o companie înregistrată în Olanda. Ne puteți contacta la +49 3319 0084 999 sau prin e-mail la [email protected].

 

1. Introducere

 • Prin accesarea oricărei părți a OsaBus.ro, se consideră că ați acceptat în întregime această notificare legală.
 • Dacă nu acceptați această notificare legală în întregime, trebuie să părăsiți imediat OsaBus.ro și să încetați comunicarea cu reprezentanții săi prin canalele oficiale de comunicare (emailurile: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr).
 • Osa Travel Management B.V. își rezervă dreptul de a revizui această notificare legală în orice moment prin actualizarea acestei publicări.
 • Este recomandabil să verificați periodic acest site web pentru a revizui notificarea legală actuală, deoarece aceasta vă leagă.
 • Anumite prevederi ale acestei notificări legale pot fi înlocuite sau completate de notificări legale sau termeni desemnați explicit găsiți pe paginile specifice ale OsaBus.ro.

 1.1. Utilizare Permisă

Aveți voie să imprimați și să descărcați extrase de pe OsaBus.ro pentru uzul dvs. personal în următoarele condiții:

  • Niciun document sau grafică aferentă de pe OsaBus.ro nu sunt modificate în vreun fel.
  • Graficele de pe OsaBus.ro nu sunt utilizate separat de textul însoțitor.
  • Avizele privind drepturile de autor și mărcile comerciale ale Osa Travel Management B.V. apar în toate exemplarele.

1.2. Drepturi de Autor și Proprietate Intelectuală

  • Cu excepția cazului în care se menționează altfel, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor de pe OsaBus.ro (inclusiv fotografii și imagini grafice) sunt deținute de Osa Travel Management B.V.  sau de licențiatorii săi.
  • Orice utilizare a extracților de pe OsaBus.ro, în afara a ceea ce este specificat în paragraful anterior, este interzisă.
  • Dacă încălcați oricare dintre termenii din această notificare legală, permisiunea dumneavoastră de a utiliza OsaBus.ro se încheie automat, și trebuie să distrugeți imediat orice extrase descărcate sau imprimate de pe OsaBus.ro.

1.3. Mărci Comerciale

  • Toate mărcile comerciale utilizate pe OsaBus.ro aparțin proprietarilor acestor mărci comerciale.
  • Osa Travel Management B.V. nu pretinde dreptul de proprietate asupra mărcilor comerciale utilizate pe OsaBus.ro, de care nu sunt proprietari.

1.4. Reproducere și Depozitare

Nicio parte a OsaBus.ro nu poate fi reprodusă sau stocată pe oricare alt site web sau inclusă în orice sistem sau serviciu de recuperare electronică public sau privat, fără permisiunea prealabilă în scris a Osa Travel Management B.V.

1.5. Drepturi Rezervate

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acești termeni sunt rezervate.

2. Link-uri Către și de la Alte Site-uri Web

 • Legăturile către site-urile web terțe de pe OsaBus.ro sunt furnizate în scopul dvs. de conveniență.
 • Atunci când utilizați aceste link-uri, veți fi redirecționat de pe OsaBus.ro.
 • Osa Travel Management B.V. nu a revizuit toate aceste site-uri web terțe și nu controlează sau își asumă responsabilitatea pentru conținutul sau disponibilitatea lor.
 • Osa Travel Management B.V. nu susține și nu face nicio reprezentare cu privire la aceste site-uri web, materialele găsite acolo sau rezultatele obținute din utilizarea lor.
 • Dacă alegeți să accesați orice site-uri web terțe legate de OsaBus.ro, o faceți pe propria răspundere.

2.1. Condiții de conectare către OsaBus.ro:

Dacă doriți să legați către OsaBus.ro, trebuie să respectați următoarele condiții:

  • Obțineți acordul nostru prealabil.
  • Nu replicați pagina de start a OsaBus.ro; în schimb, creați un link către ea.
  • Nu îndepărtați, deformați sau modificați dimensiunea sau aspectul logo-ului OsaBus sau Osa Travel Management B.V.
  • Nu creați un cadru sau orice alt mediu de browser sau graniță în jurul OsaBus.ro.
  • Nu implicați că Osa Travel Management B.V. susține produse sau servicii în afara celor proprii.
  • Nu distorsionați relația dvs. cu Osa Travel Management B.V. sau furnizați informații false despre companie.
  • Nu utilizați mărcile comerciale ale Osa Travel Management B.V. afișate pe OsaBus.ro fără permisiunea expresă în scris.
  • Nu utilizați mărci comerciale altele decât cele deținute de Osa Travel Management B.V. afișate pe OsaBus.ro fără permisiunea în scris a proprietarului respectivei mărci.
  • Asigurați-vă că site-ul dvs. respectă toate legile și reglementările aplicabile, nu conține conținut dezgustător, ofensator sau controversat și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane.

Osa Travel Management B.V. își rezervă dreptul de a retrage dreptul de a lega către OsaBus.ro în orice moment în caz de încălcare a acestor termeni.

3. Scopul Informatiei Generale

Informațiile furnizate pe acest site web sunt destinate doar unor scopuri informative generale. Ele nu constituie o ofertă obligatorie din partea noastră. Pentru a intra într-un acord obligatoriu cu furnizorii de activități disponibile pe OsaBus.ro, trebuie să trimiteți o cerere de rezervare prin intermediul Platformei OsaBus. Acceptarea cererii de rezervare este supusă Termenilor și Condițiilor Generale ale Osa Travel Management B.V. (OsaBus), fie de către personalul OsaBus.ro, fie de furnizorul specific.

4. Exonerare de Garantie

 • Deși Osa Travel Management B.V. (OsaBus) se străduiește să asigure acuratețea informațiilor de pe site-ul web, nu furnizează nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la corectitudinea, completitudinea, actualitatea, fiabilitatea, adecvarea pentru orice scop sau orice informații furnizate de terțe părți.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) își rezervă dreptul de a schimba, adăuga sau elimina informații de pe site, structura și funcțiile acestuia în orice moment, fără notificare specifică, inclusiv eliminarea informațiilor învechite fără a le marca ca atare.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) poate bloca accesul utilizatorilor la site sau la anumite părți ale acestuia sau poate impune condiții de acces, la propria sa discreție.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) nu furnizează nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea site-ului sau a funcțiilor acestuia, absența defectelor sau absența virusurilor și a altor software-uri dăunătoare pe site și infrastructura sa subiacentă.
 • În plus, Osa Travel Management B.V. (OsaBus) nu garantează că informațiile disponibile pe OsaBus.ro nu au fost modificate prin defecte tehnice sau de către terțe părți neautorizate.

4.1. Limitare a Răspunderii

Osa Travel Management B.V. (OsaBus) exclude răspunderea pentru daune rezultate din accesul sau incapacitatea de a accesa site-ul web, erori sau omisiuni pe site-ul web sau utilizarea site-ului web, cu excepția cazurilor de neglijență intenționată sau neglijență gravă și în măsura în care este permis de legea aplicabilă. Această excludere a răspunderii nu se aplică garanțiilor, reclamațiilor legate de vătămare personală sau daune sau reclamațiilor bazate pe reglementările privind răspunderea pentru produse

4.2. Disclaimer

În timp ce Osa Travel Management B.V. se străduiește să asigure acuratețea informațiilor de pe OsaBus.ro, nu garantează acuratețea și completitudinea materialelor. Materialele și descrierile produselor de pe OsaBus.ro pot fi modificate sau învechite fără notificare.

Materialele de pe OsaBus.ro sunt furnizate „așa cum sunt”, fără nicio garanție sau condiție. Prin urmare, în măsura maximă permisă de lege, Osa Travel Management B.V. exclude toate reprezentările, garanțiile, condițiile și alte termene care pot avea efect în legătură cu OsaBus.ro, inclusiv condițiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop și utilizarea unei grijă și pricepere rezonabile.

5. Plată

Rezervările pentru serviciile de transport pot fi făcute electronic prin intermediul site-ului OsaBus, www.osabus.ro, sau prin email la [email protected]. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații referitoare la plată:

5.1. Confirmarea Rezervării

Până când rezervarea este confirmată în scris de către OsaBus (prin email) și plata integrală este primită de la client, rezervarea poate fi modificată de către OsaBus sau de către client.

5.2. Primirea Confirmării

OsaBus nu este responsabil pentru confirmările pierdute sau nedistribuite atunci când se face rezervarea prin internet. Dacă blocatorul de spam este activat, emailul de confirmare poate să nu fie primit. Este responsabilitatea clientului să suni și să obțină un email de confirmare după efectuarea unei rezervări.

5.3. Cerințe privind Depozitul

  • Rezervările efectuate cu mai mult de treizeci (30) de zile înainte de data programată a serviciului necesită un depozit de cel puțin douăzeci (20) la sută.
  • OsaBus va confirma suma depozitului atunci când clientul face rezervarea. Pentru rezervările efectuate cu mai puțin de treizeci (30) de zile înainte de data programată a serviciului, este necesar un depozit în valoare integrală a costului estimat al Serviciilor de Transport.

5.4. Data Scadenței Plății

Plata integrală a costului estimat trebuie efectuată cel târziu cu două săptămâni (14 zile) înainte de data programată a serviciului.

5.5. Metode de plată acceptate:

  • Transfer Bancar: Transferurile bancare sunt acceptate pentru serviciile programate cu mai mult de două săptămâni după efectuarea rezervării.
  • Plată cu Card de Credit: Plățile pot fi efectuate cu cardul de credit printr-un link de plată securizat. Vă rugăm să rețineți că va fi adăugată o taxă suplimentară de 3% pentru a acoperi taxele de tranzacție.
  • Wise.com: Plățile pot fi efectuate și prin intermediul Wise.com

5.6. Pregătirea Facturii

Facturile vor fi pregătite în funcție de metoda de plată aleasă.

Clientul trebuie să furnizeze următoarele detalii pentru pregătirea facturii:

  • numele legal al companiei;
  • adresa legală;
  • numărul de TVA/înregistrare (dacă este aplicabil).

5.7. Descriptorul Facturării

Descriptorul facturării „osabus.com” va apărea pe extrasul de card de credit al titularului de card pentru plățile cu cardul de credit reușite.

5.8. Confidențialitatea Datelor

OsaBus nu va vinde, cumpăra, furniza, schimba sau dezvălui datele de cont sau de tranzacție sau informațiile personale ale titularului de card, cu excepția acquirerului său, corporațiilor Visa/Mastercard sau în răspuns la cerințele guvernamentale valide.

5.9. Modificările la Rezervări

Orice modificări la o rezervare sunt supuse disponibilității Serviciilor de Transport solicitate așa cum au fost propuse în cadrul rezervării modificate, plății taxei aplicabile determinate de OsaBus și aprobării de către OsaBus. Vă rugăm să rețineți că toate rezervările sunt definitive, iar plățile și depozitele nu sunt rambursabile, cu excepția cazurilor în care sunt emise garanții, în caz de vătămare a vieții, membrelor sau sănătății, sau pentru reclamații bazate pe reglementările privind răspunderea pentru produse.

5.10. Neplată

Nepreluarea plăților la timp, inclusiv a depozitelor, costurilor estimate sau a oricăror alte sume datorate către OsaBus, poate duce la anularea rezervării clientului, la exclusiva discreție a OsaBus, cu aplicarea taxelor de anulare corespunzătoare.

5.11. Modificarea sau Anularea Rezervării

Dacă clientul dorește să modifice sau să anuleze o rezervare existentă și să transfere depozitul plătit sau suma integrală la o altă dată, oră sau serviciu diferit, acest lucru trebuie confirmat de un reprezentant OsaBus. Vă rugăm să rețineți că OsaBus nu poate garanta că noul serviciu poate fi furnizat pentru aceeași sumă, iar taxe suplimentare pot să se aplice.

5.12. Valabilitatea Rezervării

Vă rugăm să rețineți că ofertele noastre sunt valabile pentru maximum 3 zile, deoarece avem tendința de a ne rezerva repede. Rezervăm și securizăm autobuzele numai după primirea plății sau a unui depozit de cel puțin 20%. Tarifele și disponibilitatea vehiculelor sunt supuse confirmării după primirea plății.

5.13. Păstrarea Locului de Rezervare

Tarifele și vehiculele sunt confirmate numai după primirea plății.

6. Anulare/Rambursare

Înțelegem că pot apărea circumstanțe neașteptate care pot afecta planurile dvs. de vacanță. La OsaBus, suntem aici pentru a vă asista cu procedurile de anulare și rambursare. Vă rugăm să rețineți următoarele:

 • Pentru a anula serviciul dvs., vă rugăm să trimiteți o notificare de anulare în scris prin email la [email protected]. Echipa noastră va procesa cererea dvs. în timpul orelor de lucru de birou, care se află în zona de timp a Europei de Est (EET), iar orele tipice de afaceri sunt de la 9:00 dimineața la 6:00 seara, de luni până vineri. Vă rugăm să rețineți că orele de birou specifice pot varia în funcție de industrie și politicile individuale ale companiei.
 • Oferim următoarele rate de rambursare:
 1. Dacă nu sunteți prezenți la locul de preluare programat și nu puteți fi localizați sau contactați în decurs de 30 de minute de la ora desemnată, acesta va fi considerat un „no-show”, iar dumneavoastră veți fi responsabil pentru 100% din Costul Estimat.
 2. Plățile de depozit nu sunt rambursabile.
 3. Anulările efectuate în decurs de zece (10) zile lucrătoare înainte de Data Serviciului vor implica o taxă egală cu suma plăților și a depozitelor.
 4. Anulările efectuate cu mai mult de zece (10) zile lucrătoare înainte de Data Serviciului vor implica o taxă egală cu plățile de depozit și taxele de tranzacție bancară.
 5. Vă rugăm să rețineți că taxele de anulare sunt definitive și nu pot fi transferate către servicii viitoare sau alternative.
 • Dacă sunteți eligibil pentru o rambursare, trebuie să faceți o cerere în termen de 7 zile calendaristice de la data anulării. Rambursările vor fi procesate prin transfer bancar sau card de credit, în funcție de metoda inițială de achiziție. Vă rugăm să rețineți că la momentul plății facturii, banca va deduce o taxă de tranzacție de 3%. În cazul unei rambursări, vă vom trimite doar suma menționată în factură, fără a include taxa de tranzacție de 3% dedusă.
 • Pentru a vă asigura că anularea dvs. este procesată corect, vă rugăm să solicitați o confirmare în scris din partea echipei noastre OsaBus.
 • Dorim să subliniem că Osa Travel Management B.V. nu este responsabil pentru pierderi, daune, vătămări sau anulări de comenzi cauzate de factori din afara controlului nostru, cum ar fi zboruri anulate, blocaje rutiere, întârzieri neașteptate, evenimente de forță majoră sau activități ale terților.

7. Serviciile Noastre – Obligațiile Dvs.

La Osa Travel Management B.V., dorim să aveți o experiență plăcută alături de grupul dvs. Prin urmare, vă rugăm să respectați următoarele ghiduri:

1. Comportament Corespunzător:

Vă rugăm să mențineți în permanență o atitudine respectuoasă și adecvată. Sunteți responsabil pentru orice daune cauzate de dvs. sau de oricare membru al grupului dvs. Dacă autoritatea consideră că dvs. sau oricare membru este nepotrivit pentru călătorie sau dacă comportamentul dvs. cauzează disconfort altora, aceștia pot să vă ceară să părăsiți cazarea, excursia sau activitatea. În astfel de cazuri, contractul nostru va fi reziliat, iar se vor aplica taxe complete de anulare.

2. Respectarea Legilor și Autorităților:

Vă rugăm să respectați toate legile, cerințele și formalitățile engleze, precum și cerințele autorităților locale de poliție, de sănătate și ale altor agenții publice.

3. Respect pentru Operatorii Turistici și Ghizi:

Manifestați politețe față de operatorii noștri de turism, angajații, ghizii și reprezentanții noștri. Vă rugăm să urmați instrucțiunile ghidului turistic și/sau liderului grupului pe întreaga durată a turului.

4. Cooperarea cu Furnizorii de Servicii:

Cooperați cu operatorii de transport, hoteluri, restaurante și alți furnizori de servicii. Vă rugăm să respectați termenii și regulile lor în timpul utilizării serviciilor lor.

5. Respectarea Obiceiurilor și Tradițiilor Locale:

Respectați obiceiurile și tradițiile locuitorilor locali și regulile locuințelor tradiționale. Sunteți responsabil în mod exclusiv pentru acțiunile dvs. în toate locurile vizitate în timpul turului.

6. Contact cu Șoferii de Autobuz:

Vă rugăm să rețineți că informațiile de contact pentru șoferii de autobuz vă vor fi furnizate cu până la 24 de ore înainte de călătorie. În cadrul angajamentului nostru de a menține limite profesionale, vă reamintim amabil că informațiile de contact furnizate pentru șoferul de autobuz sunt strict destinate comunicării legate de călătorie. Este strict interzis să contactați șoferul de autobuz înainte de călătorie din motive private sau personale. Șoferii noștri sunt dedicați să vă transporte în siguranță de la punctul A la punctul B și nu sunt disponibili pentru ghidarea turului sau întrebări personale.

7. Interzicerea Violentei Fizice:

Este strict interzisă agresiunea fizică împotriva șoferilor sau a altor persoane în timpul călătoriei. Așteptăm ca toți pasagerii să trateze personalul nostru și colegii călători cu respect și amabilitate.

8. Punctualitate și Rambursări:

Ne așteptăm ca șoferii de autobuz să ajungă la timp. Cu toate acestea, ar putea apărea circumstanțe neprevăzute (trafic, construcții pe drum, vreme, accidente/pericole, etc.), care ar putea afecta ora de sosire. Vă rugăm să rețineți că în cazul unei astfel de întârzieri, nu se va acorda nicio rambursare. Vă apreciem înțelegerea în această privință.

Apreciem cooperarea și înțelegerea dumneavoastră în aderarea la aceste linii directoare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

8. Serviciile Noastre – Obligațiile Noastre

La Osa Travel Management B.V., ne străduim să oferim servicii de înaltă calitate care să îndeplinească așteptările dvs. Ne pasă de satisfacția dvs. și ne străduim să vă oferim o experiență lină și plăcută.
Vă rugăm să luați în considerare următoarele puncte:

1. Standardele Serviciului:

Suntem responsabili pentru serviciile pe care le furnizăm la locația convenită. Aceste servicii ar trebui să îndeplinească un standard rezonabil și să fie în concordanță cu descrierile furnizate pe site-ul nostru. Dacă serviciile nu îndeplinesc aceste standarde și afectează experiența dvs. de vacanță, vă vom compensa în consecință. Vă rugăm să rețineți că răspunderea noastră este limitată la suma plătită către noi și nu acoperă costurile suplimentare suportate de dvs.

2. Limitele Răspunderii:

Nu putem accepta responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună cauzată de membrii grupului dvs., furnizorii de servicii terți sau evenimente din afara controlului nostru (forța majoră). Răspunderea noastră este restricționată la suma totală plătită de către dvs. către noi.

3. Activități Furnizate de Către Furnizorii Noștri:

Unele activități oferite de Osa Travel Management B.V. sunt furnizate de către furnizorii noștri. În astfel de cazuri, acționăm ca agent de rezervări. Deși promovăm aceste activități, acest lucru nu ar trebui interpretat ca o recomandare de a participa. Nu putem fi ținuți responsabili pentru niciun rău, vătămare, pierdere (inclusiv pierderea bunurilor personale lăsate în vehicule) sau deces rezultat din aceste activități. Deși lucrăm cu furnizori de încredere, orice reprezentări false făcute de aceștia sunt dincolo de controlul nostru.

4. Activități Periculoase:

Vă rugăm să aveți în vedere că anumite activități pot fi considerate „activități periculoase” de către companiile de asigurări. Dacă doriți să fiți adecvat acoperit de polița dvs. de asigurare, s-ar putea să fie necesar să plătiți o primă suplimentară.

5. Respectarea Legilor și Regulamentelor:

Ne rezervăm dreptul de a limita responsabilitățile noastre în conformitate cu legile și reglementările Țărilor de Jos.

6. Modificarea sau Încheierea Serviciului:

Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau încheia serviciile noastre fără notificare în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv.

9. Forța Majoră

La Osa Travel Management B.V., nu putem fi ținuți responsabili pentru nicio pierdere, inconveniență sau daună cauzată de circumstanțe dincolo de controlul nostru. Vă rugăm să rețineți următoarele:

 • Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere, inconveniență sau daună rezultată din război, amenințarea de război, revolte sau tulburări civile, activități teroriste, dispute industriale, dezastre naturale, incendii, boli, condiții meteorologice nefavorabile, reglementări aeroportuare, probleme temporare sau tehnice, defecțiuni mecanice sau electrice ale transportului sau oricăror facilități din unitățile de cazare promovate.
 • Nu suntem responsabili pentru nicio daună rezultată din explozia unei centrale nucleare sau a oricărei părți a acesteia sau din radioactivitate sau contaminare rezultată din astfel de evenimente.
 • În cazul problemelor tehnice sau mecanice cu transportul, vom lua imediat legătura cu partenerii noștri locali care furnizează serviciul de autobuz. Vom depune toate eforturile pentru a rezolva problema și, dacă este necesar, pentru a aranja înlocuirea autobuzului. Timpul necesar pentru înlocuirea autobuzului depinde de distanța pe care noul autobuz trebuie să o parcurgă.

Vă rugăm să înțelegeți că anumite circumstanțe sunt dincolo de controlul nostru rezonabil, și vom face tot posibilul pentru a minimiza orice perturbări și pentru a vă asigura siguranța și confortul.

10. Modificări de către Osa Travel Management B.V.

Osa Travel Management B.V. își rezervă dreptul de a face modificări ale itinerariilor turistice dacă este necesar, luând în considerare factori precum condițiile meteo, disponibilitatea atracțiilor sau alte circumstanțe.

Osa Travel Management B.V. își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica mărimea și tipul vehiculului folosit pentru tururile noastre.

11. Materiale ale Vizitatorului

În plus față de datele personale acoperite de Politica noastră de confidențialitate, orice material pe care îl transmiteți sau îl postați pe OsaBus.ro este considerat nepublic și neproprietary. Osa Travel Management B.V. nu este obligată să trateze astfel de materiale în mod confidențial. Osa Travel Management B.V. și desemnații săi au dreptul să copieze, să dezvăluie, să distribuie, să încorporeze și să utilizeze astfel de materiale, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textul și celelalte elemente conținute în ele, în scopuri comerciale sau non-comerciale.

12. Fumatul

Fumatul este strict interzis în toate vehiculele folosite în tururile noastre.

13. Asigurare

Osa Travel Management B.V. vă recomandă cu tărie să achiziționați o asigurare de călătorie internațională cuprinzătoare care să fie valabilă pe durata șederii dvs. în țara pe care o vizitați. Această asigurare ar trebui să ofere acoperire pentru diverse aspecte legate de călătorie, inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli medicale, cheltuieli pentru anularea sau modificarea călătoriei, bagaje pierdute, accidente și repatriere. Este esențial să vă protejați împotriva oricăror circumstanțe neprevăzute.

Vă rugăm să rețineți că Osa Travel Management B.V. nu poate fi ținută responsabilă pentru consecințele rezultate din eșecul sau neglijența dvs. de a obține o asigurare de călătorie adecvată. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți o acoperire adecvată pentru a vă proteja pe durata călătoriei.

14. Reclamații

Dacă aveți orice reclamații, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, astfel încât Osa Travel Management B.V. să poată aborda problema în mod prompt și eficient. Pentru reclamații referitoare la experiența de vacanță, vă rugăm să le trimiteți în scris în termen de o săptămână sau 7 zile de la încheierea călătoriei. Reclamațiile primite după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Vă rugăm să rețineți că orice pretenție împotriva Osa Travel Management B.V. rezultată din aceste Termeni și Condiții, din excursie sau din orice evenimente sau omisiuni în timpul sau legate de excursie, nu va depăși suma pe care ați plătit-o efectiv Osa Travel Management B.V. pentru excursie. Nu suntem responsabili pentru daune sau pierderi altele decât cele efectiv suferite și deja plătite, nici pentru daunele ulterioare, pierderea profiturilor, oportunităților pierdute, suferința mentală sau durerea și suferința.

Răspunderea noastră față de dvs. este limitată la suma pe care o primim de la dvs., și, prin urmare, nu putem compensa alte costuri suportate de dvs.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că acești termeni și condiții sunt guvernați de legea olandeză și sunt supuși jurisdicției exclusive a instanțelor olandeze.


Vă mulțumim că ați citit și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Sperăm că aceste ghiduri oferă claritate și transparență în ceea ce privește serviciile noastre. La Osa Travel Management B.V., ne străduim să oferim experiențe excepționale și să vă asigurăm satisfacția pe tot parcursul călătoriei dvs.

Vă dorim o călătorie fantastică și noroc în aventurile dvs.! Înțelegem că în timpul călătoriilor dvs. pot apărea circumstanțe neprevăzute sau întrebări. În astfel de cazuri, vă încurajăm să luați legătura cu echipa noastră dedicată. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a răspunde oricăror preocupări pe care le puteți avea.

Încă o dată, vă transmitem cele mai călduroase urări pentru o călătorie memorabilă și plăcută. Drum bun!

Cu cele mai bune urări

Echipa Osa Travel Management B.V.